VOICE REELS

NORSK

ENGELSK

Voice reel med introduksjon:

Soft sell:

Documentary: 

Sonnet 43:

Hard sell (østlandsk):

Eventyr: 

TYSK